เล่นกันในน้กล็อคเกอร์แตกในอีกแล้วงานนี้มีตายกันข้าง

เล่นกันในน้กล็อคเกอร์แตกในอีกแล้วงานนี้มีตายกันข้างงานกว่านี้ไม่มีแล้วแทงทั้ง 2 รูล้วงซะแฉะหี

Continue reading …